Gemspact gemological laboratory

ověření certifikátu a jeho pravosti klikněte zde: www.gglverification.cz

GGL - je gemologická laboratoř založená pro certifikaci minerálů prodávaných firmou Gemspact, Praha. Laboratoř se zabývá určováním druhu minerálů, jejích fyzikálních a chemických vlastností. Certifikát obsahuje zjištění gemologické prohlídky metodami a technickými pomůckami určenými k tomuto účelu. GGL není komerční subjekt a nevydává certifikáty k minerálům třetích stran. 

Certifikát potvrzuje, že údaje týkající se certifikovaného minerálu, jsou přesné a odpovídají popisu prodávaného minerálu. Certifikát je dodávaný k prodávaného minerálu. Certifikát a krabička s minerálem jsou chráněny holografickými ochrannými prvky. Minerál je dodávaný v průhledné krabičce skládající se ze dvou částí které, jsou přelepené holografickou páskou se sériovým číslem certifikátu. Po otevření krabičky se hologram znehodnotí. Certifikát není přenosný na jiný minerál.